INTERSECTIONS

Installation and happenings Maarten Bel

"The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated" ― Gandhi

Deze quote dekt het gedachtengoed van Maarten Bel in zijn context-specific performance 'Get A Pet Instead'. Naast de Van Nelle Fabriek, aan de overkant van de Schie, is al jaren het lokale dierenasiel gevestigd. Tijdens Art Rotterdam veranderde de asielverzameling van Dierenopvangcentrum Rotterdam in een eigenzinnige kunstcollectie. Krijgen deze dieren een andere waarde en status door hen onderdeel te maken van de kunstbeurs en hen als 'kunstwerken' te presenteren? Vanuit een ingerichte beursstand kreeg de bezoeker een performance tour per step naar het asiel aangeboden.  

'Get A Pet Instead' was een interactieve installatie die de integriteit van de kunstbeurs bevraagt. Bel onderzoekt en verbindt de waarde van kunst en de waarde van asieldieren op een speelse manier. De beursbezoeker wordt een ludieke keuze geboden; een huisdier bij het asiel of een kunstwerk bij de buren kopen. Hiermee wordt het contrast blootgelegd tussen het artificiële van de kunstbeurs en het asiel dat functioneert als symbool voor de autonomie, oprechtheid en spontaniteit die kunst zou moeten hebben.   

www.artrotterdam.com