1 DEC - 30 JAN | LUCY HANNEN

'Where troubles melt like lemon drops' is een interactieve lichtinstallatie, die reageert op voorbijgangers. Als iemand langsloopt, gaan de tubes één voor één aan, synchroon met de passant, en snel daarna ook één voor één weer uit..
Lucy Hannen wil het ongrijpbare moment bij de lurven grijpen, of in ieder geval het vluchtige moment zo lang mogelijk betekenisvol rekken.


1 NOV - 7 DEC | PAVEL VAN HOUTEN

Tijdens zijn verblijf in het ex-bordeel deed Pavèl van Houten onderzoek naar de mystificatie van de bijbelse figuur Maria Magdalena. Haar gedaante bleek vol tegenstrijdigheden; in Nederland wordt zij getypeerd als prostituee, in andere culturen is zij de ware stichter van het Christendom.

Van Houten verzamelde hierbij meer dan 500 voorbeelden uit de kunstgeschiedenis, uit de (pop)muziek, films, mode en uit het dagelijkse leven. Daarnaast reisde hij naar Sevilla en Dublin om de specifieke Magdalena-cultus te bestuderen.

De vele ontroerende verhalen, heftige geschiedenissen en prachtige beeltenissen heeft hij geprobeerd te vatten in een 'mind-map'  van 15 ramen groot. Van Houten categoriseerde zijn bevindingen in 10 op zichzelf staande typologieën: De Goddelijke, De Onzedelijke, De Bezetene, De Treurende, De Exoot, De Devote Volgeling, De Echtgenote, De Bekeerling, De Verzorgende en De Berouwvolle. Het resultaat is een bordeel vol beelden, verhalen en peepholes. 

Lees ook het dagboek van de werkperiode van Pavèl van Houten op
RED STUDIO DIARIES


25 OKT - 25 NOV | JANNEKE KORNET

De locatie of situatie, waar het werk van Janneke Kornet zich bevindt, is het uitgangspunt en essentieel onderdeel van de installatie. Het werkt ontstaat op de plek zelf, waarbij zij bijzondere aspecten die men anders niet ziet of niet opvallen zichtbaar maakt. Dit doet zij door de omgeving in kaart te brengen of te categoriseren. Door het maken van ordeningen wordt de nadruk op de dingen zelf gelegd. De herhaling van een simpele handeling of beeld bepaald het werk. 
Voor de ruimte van MILK onderzocht Kornet de vensters van de wijk. Het patroon dat zij ontdekte vormt een herkenbare maar opmerkelijke installatie met een knipoog. 


25 OKTOBER | SEX:GOD

Dominees op de wallen. In vol ornaat. Achter de ramen van een aantal peeskamers in de Boomsteeg. Misschien is er wel overlap aan te wijzen tussen het werk van dominees en prostituees. Kwetsbaarheid, het zich blootgeven in een vakgebied dat voor veel mensen taboe is, maar dat eigenlijk wel voorziet in hele elementaire behoeftes - wat gebeurt er als kerk en prostitutie in een expliciete vorm bijeen worden gebracht?
Drie dominees stonden achter het raam omdat we de weg naar de kerk steeds minder weten te vinden. Deze dominees zochten mensen op, op een onverwachtse plek. Natuurlijk ontstonden er gesprekken. Levensverhalen werden verteld. Er was openheid. Mensen waren verassend positief over het initiatief. ‘De dominee’ heeft nog niet afgedaan in onze tijd. Maar er was slechts één iemand die het gesprek durfde aan te gaan, binnen in een peeskamer. De afstand blijft nog groot...
Sex:God is een interventie van theoloog en filosoof Gerko Tempelman. Tempelman organiseert interactieve projecten rondom levensbeschouwing en de (uitgespeelde?) rol van de kerk. Lees ook de ervaring van dominee Jan Wolsheimer op zijn blog.

Fotografie: Elisa Matse

 


13 SEPT - 13 OKT | SANNE RIETVELT

Sanne Rietvelt onderzoekt de fascinerende micro-patronen en groeiprocessen van natuurverschijnselen. Zij vraagt zich af wat de oorsprong is van waaruit de kiem ontstaat. Het punt waarop het vormloze zijn oorspronkelijke vorm aanneemt is het samenkomen van twee werelden. Het is het begin en het eind van ons zintuiglijk waarnemen. Rietvelt speelt met de schaalverhoudingen van micro en macro zodat een nieuwe vorm ontstaat. De locatie moet een soort natuurlijke leefomgeving creëren hiervoor. In het bordeel nemen haar 'levende' schepsels de rechthoekige ruimte over, als een overwoekerd onkruid in een verwaarloost huis. 


12 SEPT - 12 OKT | ELSEMARIJN BRUYS

Als ontwerper met een passie voor mode, beeldende kunst en fotografie zoekt Elsemarijn Bruys de grens tussen aantrekken en afstoten, tussen afkeer en intrigerend. Door haar vormgerichte composities, manipulatie en kleurgebruik krijgen simple objecten en lichaamsdelen een glossy esthetiek, vaak licht vulgair en humoristisch. Voor de ruimte van MILK ontwikkelt Bruys de 'Dazzled Cube', een camouflage techniek voor perspectief, letterlijk en figuurlijk.


8 AUG - 8 SEPT | KATHARINA GALLAND

In de speelse installaties van Katharina Galland nemen zowel vorm als materiaal een belangrijke plaats in. De kunstenaar transformeert bestaande materialen met een heel eigen leven en functie naar een volkomen nieuwe werkelijkheid. De vaak dierlijke voorstellingen geven haar werk een dromerig en filmisch karakter, met een vriendelijke, griezelige of grappige ondertoon. Voor de ruimte van MILK onderzoekt Galland de eigenschappen van dierlijk materiaal en construeert daarmee een idyllisch zomerlandschap. 


25 JULI - 3 SEPT | RENSKE MIJNHEER

Wild Things, a paper garden
Tijdens haar verblijf in het MILK bordeel onderzocht Mijnheer de wereld der wilde planten op de wallen. Met een stadsbioloog ontdekte zij tientallen verrassende, soms eetbare, planten. Achter de ramen ontwierp zij een groene oase te midden van het dominerende rood. Een verleidelijke tuin die pronkt met haar schoonheid..

In haar werk creëert Renske Mijnheer (1980) een nieuwe wereld uit verschillende materialen en voorwerpen die zij door middel van stop motion leven inblaast. Van haar moeder, een sieradenmaakster, kreeg Mijnheer de fascinatie voor materialen mee. Haar vader, een wetenschapper, bracht haar de voorliefde voor onderzoek naar het leven bij. Aan de HKU (master 2007) verdiepte zij zich in de ambacht der objectanimatie.

Vind de foto's van de finnisage - wilde wandeling op facebook


21 JUNI - 30 JULI | JEAN-PHILIPPE PAUMIER

Jean-Philippe Paumier ziet zichzelf als kunstenaar en grafisch ontwerper waarin hij verschillende technieken toepast; tekeningen, etsen, houtsneden, schilderijen en collages. Naast zijn 2D presentaties, ontwikkelt Paumier ook ruimtelijke ontwerpen, waarin hij materialen en processen onderzoekt. Zijn sculpturale installaties zijn tijdelijk en fragiel, als een stil leven. Voor de ruimte van MILK ontwikkelde Paumier een nieuw landschap, surrealistisch en sereen. Jean-Philippe Paumier, geboren en afgestudeerd in Frankrijk, woont en werkt sinds 2009 in Amsterdam. Zijn werk exposeert hij internationaal.


2 MEI - 13 JUNI | ART VAN TRIEST

De installaties van Art van Triest kenmerken zich door herkenbare objecten en krachtige beelden waarmee hij speelt met de verwachtingen van de kijker. Hij combineert de esthetiek van rauw metaal met de gladde uitstraling van digitale media. Bezoekers worden uitgedaagd na te denken over hun omgang met voorwerpen die ze in het dagelijks leven liever vermijden.
In de peeskamers op de Wallen en in de Witte de Withstraat presenteerde van Triest indringende mechanische installaties, speels en gevaarlijk. 
Zo toonde hij zijn Kalashnipuzzle, een in stukken gezaagde kalashnikov. Volgens de Nederlandse wet is ook een voorwerp dat lijkt op een wapen al verboden. De Kalashnipuzzle mag dus niet in elkaar gelegd worden.
Zijn Rotary Random Gun schiet willekeurig een paintball in een willekeurige richting, de ruimte als schilderij wordt met de dag meer ingekleurd. In tegenstelling tot normaal geweld is willekeurig geweld nog angstaanjagender. Dat geldt ook voor de Random Arrow die op een willekeurig moment een pijl afschiet.

Fotografie: www.heinlagerweij.nl


facetheeuro.png

25 - 26 APRIL | PERFORMANCE | FACE THE EURO

FACE THE EURO is een reizende en groeiende installatie van de kunstenaars Sebastian Hennig en Daniel Zakharov. Het project gaat over onze relatie met geld. Volgens de kunstenaars kan ieder mens, ondanks de economische en politieke situatie, een positieve ontwikkeling van onze maatschappij beïnvloeden. Op koningsavond en -dag fotografeerde het kunstenaarsduo bezoekers ter plekke, plaatst hun gezichten midden in het symbool van crisis en macht, door deze af te drukken op een 5 euro biljet. De kunstenaars hebben als doel hun project in alle landen van de Europese Unie uit te voeren, en zo een kunstwerk te creëren die symbool staat voor zowel eenheid als diversiteit. Vind de foto's op facebook
www.facetheeuro.eu


1 MAART - 14 APRIL | JAN MENSEN 

In zijn ruimtelijke en technische installaties speelt Jan Mensen met verschillende vormen van nieuwe en oude media. Zo onderzocht hij de klassieke weergave van hedendaagse digitale iconen, waarbij het symbool zowel herkenbaar als vreemd wordt. Zijn multimediale werken verbinden moderne en nostalgische technieken, en transformeren deze naar esthetische beelden. In 2012 won Jan Mensen de 'Aanzet! prijs', een stimuleringsprijs voor startend talent.


24 JANUARI - 3 MAART | REMY HABETS 

Met de opening van MILKSTUDIOS presenteerde Remy Habets niet eerder getoonde sculpturen in de witte peeskamer aan de Oudezijds Achterburgwal. De van oorsprong zingende zielen zetten zichzelf in deze omgeving in een nieuw perspectief, en maken nieuwsgierig naar de betekenis.
In zijn werk verbeeld de kunstenaar geweld en wreedheid jegens de mens en zijn lichaam. Zijn interesse gaat uit naar de dubbelzinnigheid tussen echt en fictief geweld. Terwijl het visuele beeld in feite gelijk is, is de morele opvatting geheel anders. Habets zoekt hierin het snijpunt tussen beide, een verbeelding van feit en fictie.


21 DECEMBER - 31 JANUARI | ESTHER HOOGENDIJK 

Met het Amsterdam Light Festival toonde Esther Hoogendijk een architectonische licht-installatie. Bij de totstandkoming van haar werk onderzocht zij het principe van de eclips; de verschuiving en verduistering van het licht. Zij speelde met de gelaagdheid van de ruimte, waarin zij met uitvergrote beelden en kleurvlakken een toverachtig landschap creëerde.