16 NOVEMBER - 16 DECEMBER | ROOS VAN HAAFTEN

Hoe bewonen mensen en wilde dieren tegelijkertijd hetzelfde gebied, terwijl hun ontmoeting zo vluchtig is? In haar ruimtelijke schaduw-licht installaties onderzoekt Roos van Haaften hoe dieren de 'stadswildernis' bevolken, en creëert daarmee een donkere sprookjesachtige setting.

Het verhaal doet denken aan een dramatische filmscene; vossen springen, vallen over elkaar heen en trekken grimassen. Het zijn er veel en toch is het steeds dezelfde persoonlijkheid. Het lijkt een wereld waarin de mensheid op onverklaarbare wijze overgenomen wordt door de krachten van de natuur.


2 SEPTEMBER - 26 OKTOBER | ROB BOUWMAN

Rob Bouwman onderzoekt als pure schilder de mogelijkheden en zeggingskracht van zijn beeldtaal waarin hij balanceert op de grens tussen de zichtbare werkelijkheid en die van pure abstractie. Zijn experimentele zoektocht vertaalt zich van miniaturen, via muurschilderingen tot ruimtelijke vondsten in zijn installaties of assemblages. 

In MILK bood hij de kijker de mogelijkheid om als verkenner zijn werk binnen te treden en te verdwalen in een vreemd doolhof van organische en ritmische structuren. Door perspectief, gelaagdheid en scherptediepte verbeelden zijn dynamische streken een levendig landschap waarin ongeleide vormen lijken willen weg te vluchten maar toch evenwichtig aan elkaar verbonden blijven.


7 JULI - 12 AUGUSTUS | REED VAN BRUNSCHOT

A man may be born, but in order to be born he must first die, and in order to die he must first awake (Carl Sandburg)

Op de begane grond, tussen de geopende gordijnen en volkshuizen van Amsterdam West, creëerde Reed van Brunschot een site-specific installatie dat volledig van zijn kleur is ontdaan. “The Living Room” is een luchtig sculptuur gemaakt van wit papier met replica’s van versieringen en objecten die gebruikt worden bij de wake.

Zonder enige menselijke aanwezigheid, verbeelden de voorwerpen een gebeurtenis die voorbij is, of één die nog bestaat. Een bevroren, gefragmenteerd moment in de tijd nodigt de kijker uit om het verhaal te construeren, en tegelijkertijd de aandacht terug te leiden naar de aanwezigheid van de voyeur, of dat van de 'levende'.


17 MEI - 24 JUNI | SYBREN DE BOER

Sybren de Boer onderzoekt de herdefiniëring van objecten om ons heen en een nieuw systeem om deze basis aan kennis te ordenen. Zijn werk ontstaat vanuit gevonden en alledaagse voorwerpen die geselecteerd worden op hun eigenheid en poëtische kracht. Tijdens het maakproces ontwikkelt de kunstenaar constructies waarbij de herkenbaarheid van de objecten wordt ingewisseld voor een groter doel.

In MILK toont hij nieuw werk, dat hij zelf omschrijft als zijn eerste Science Fiction roman. Het verhaal is een soort ode aan de menselijke perceptie van de realiteit, in al zijn inventiviteit en onkunde. Het is een installatie die non-lineair te lezen is; als een boek zonder duidelijk begin of einde, of een apparaat zonder concrete functie. Het werk bestaat uit vele voorwerpen die de gehele ruimte bezetten en tot in detail waarneembaar zijn.


24 MAART - 11 MEI | MARIANNE LAMMERSEN

Een terugkerende vraag in het werk van Marianne Lammersen (Sandberg, 2009) is hoe wij ons verhouden tot een omgeving die dynamisch is en razendsnel verandert, gestuurd door techno-logische ontwikkelingen en economische belangen. De mens holt mee en probeert zich te vormen naar elke nieuwe situaties in de stuw naar een flitsende high-tech maatschappij. Maar zijn wij capabel genoeg elke transitie naar een nieuwe tijd te doorstaan? De getoonde installatie speelt in op (moderne-) communicatie, die meer virtueel en minder fysiek wordt.


24 MAART - 11 MEI | XANDRA PAIJMANS

In haar glassculpturen 'bevriest' Xandra Paijmans (Rietveld, 2010) de overgang van vast naar vloeibaar materiaal tot een enkel moment in de tijd. Haar 2D voorstellingen worden daaren-tegen aan hun moment onttrokken. Door het statisch beeld om te keren, te bewerken, vloeit de beweging verder.